דף הבית : שירים : בחביון הנפש : ביום אשר נגלה הנסתרת